Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 22420 31220 22420 31200
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 22420 31266 22420 31266
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 22420 31395