Δημόσιες Υπηρεσίες

 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 22420 31201 22420 31201
Δ.Ε.Η. 22420 31211
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 22420 31248
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22420 31222 22420 31222
Ο.Τ.Ε. 22420 31099, 31299 22420 31399
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 22420 31217 22420 48942
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 22420 31665
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 22420 31249, 31500
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 22420 31205 22420 31205