Δημοτικές Τουρ/κες Επιχειρήσεις

 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 22420 31130
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 22420 31204
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 22420 31284
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 22420 31011 - 12
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ 22420 31011 - 12, 22423 60501