Δήμος

 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 22420 49653 22420 49653
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22423 60502
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22423 60501, 31203 22423 31330
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 22420 31203, 22423 60513 22420 31171
Κ.Α.Π.Η, 22420 31690
Κ.Ε.Π. 22420 48746 22420 31198
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 22423 60519
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 22420 31303 22420 49535
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22420 31203 22420 31330
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22423 60501, 22420 31203